Technoviking – nejpopulárnějším memem proti své vůli

Zadejte do internetového vyhledavače „Techno Viking“. Výsledek? I po 23 letech nekonečná řada videí na YouTube, samostatná stránka na Wikipedii, spousta tématického digitálního umění, prodej potisků triček, hrnků, spodků, sběratelských figurek, hraček a herních postav tohoto internetového fenoménu z roku 2000. Zrodila se legenda, která se nezapomíná…

Přečíst článek

E-book TFP smlouva (smlouva s modelkou)

TFP smlouva - anglicky jde o Time for print, nebo Trade for prints, Time for pics. Znamená to zjednodušeně, že si modelka a fotograf vymění své služby. Víte, co má taková smlouva obsahovat a jak ji uzavřít? Je souhlas vždy odvolatelný? O této problematice jsem připravila přehledný e-book, který vás zasvětí do problematiky. E-book je pro osobní účely zdarma ke stažení v článku.

Přečíst článek

Spor o fotografii z festivalu

České soudy projednávaly spor o neoprávněné užití fotografie, kterou zhotovila fotografka s akreditací pro focení na otevřeném festivalu. Festival použil fotografii zachycující hudebníka pro svoji rozsáhlou marketingovou kampaň, avšak chyběla zde písemná licenční smlouva. Jaký problém z toho vznikl?  

Přečíst článek

Koncesionářské a licenční poplatky za pouštění hudby v ateliéru - Co na to OSA?

K sepsání tohoto článku mě inspiroval jeden případ ze své advokátní praxe, v němž jsem řešila neuhrazené licenční poplatky. Problematika veřejné produkce hudby patří mezi složité oblasti, z níž může nejeden podnikatel ztrácet hlavu. Pokusím se problematiku rozebrat co nejjednodušeji z pohledu fotografa podnikatele versus fotografa, pro něhož je focení pouhou volnočasovou aktivitou.

Přečíst článek

Povinnost vrátit zaplacenou zálohu a koronavirus

Na sociálních sítích se hned po návodech na ušití roušky a aktuálních informací skloňuje téma ekonomických dopadů. Finanční důsledky nás totiž neminou. OSVČ „odevzdávají“ živnostenská oprávnění, cestovatelé mají zaplacené dovolené, páry musely zrušit svatby. Na druhé straně stojí poskytovatelé služeb, kteří zálohy přijali v dobré víře a ty pokryly fixní náklady na podnikání. Vznikají třenice o zálohy – vracet zálohy nebo nevracet? Která smluvní strana nese právní břímě?

Přečíst článek

Musíte mít k fotografické činnosti živnost?

Jako fotograf máte vícero možností, jak si fotografickou činností vydělávat. V úvahu připadají tyto nejčastější formy: pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), živnost, výkon umělecké činnosti (podnikání dle autorského zákona). Každá z těchto forem má své výhody i nevýhody, pokusím se je stručně shrnout v tomto příspěvku.

Přečíst článek