Městský soud v Praze vynesl pod číslem jednacím 10 C 13/2023-16 rozhodnutí ve věci žaloby na určení autorství grafiky vytvořené prostřednictvím umělé inteligence. Žalobce požadoval uznání jeho autorství na základě konkrétního zadání, které poskytl umělé inteligenci. Dále požadoval odstranění a zdržení se zásahu do autorského práva ze strany žalovaného, který údajně bez souhlasu žalobce zveřejnil grafiku na svých webových stránkách. Konkrétní zadání znělo: "vytvoř vizuální zobrazení dvou stran, které podepisují obchodní smlouvu ve formálním prostředí, například v konferenční místnosti nebo v kanceláři advokátní kanceláře v Praze. Ukaž pouze ruce."

Soud však žalobu zamítl z několika důvodů. Prvním bylo, že umělá inteligence sama o sobě nemůže být autorem, jelikož autorství dle autorského zákona může mít pouze fyzická osoba. Žalobce v řízení tvrdil, že je autorem obrázku na základě svého konkrétního zadání, ale tuto skutečnost nedoložil dostatečnými důkazy. Moje pozn. i pokud by tak doložil, soud by žalobu zamítnul z druhého důvodu.

Dále soud uvedl, že obrázek vytvořený umělou inteligencí nepředstavuje autorské dílo dle § 2 autorského zákona, protože nesplňuje pojmové znaky autorského díla jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti fyzické osoby. Soud zdůraznil, že samotné zadání pro umělou inteligenci lze považovat za námět díla nebo myšlenku, které samy o sobě nejsou autorským dílem.

Z těchto důvodů soud posoudil žalobu jako nedůvodnou a v celém rozsahu ji zamítl. Celé soudní rozhodnutí si můžete přečíst ZDE.

Zajímavostí je, že vygenerované dílo si od žalobce vypůjčila pražská advokátní kancelář, která také byla žalovanou stranou. Na stránkách již vygenerovaný obrázek nemají, tak jsem Vám ho nemohla sdílet a promptla jsem vám nový – a ano, oficiálně hlásím, že za autora tohoto obrázku se nepovažuji.