Přibližuji právo (nejen) fotografům a videotvůrcům.

Provedu vás džunglí právního světa, budete znát svá práva a povinnosti. Se mnou se v džungli neztratíte.

Co je fotoprávo?

Tyto stránky představují pomyslný průsečík dvěma obory - právem a fotografováním. Fotoprávo (německy Fotorecht, anglicky photography law) není samostatným právním oborem, řadím sem proto veškeré právní otázky, na které při své fotografické a video produkci narazíte.

S jakými otázkami se popereme?

Ochrana autorského práva, ukradené (zneužité) fotografie, smlouvy s modelkami, licence (prodej děl), spolupráce s dalšími fotografy a videomakery, svoboda panoramatu a jiné zákonné licence.

Rozebereme také právo umělé inteligence v umění a řadu dalších zajímavých oblastí spojených s fotografickou a video produkcí. 

Chcete se mnou udávat směr fotopráva?

Projekt Fotoprávo si klade za cíl šířit osvětu fotopráva mezi fotografy a videomakery, posléze všechny zájemce o fotografický svět. Za účelem naplnění tohoto cíle si vás dovoluji požádat o zpětnou vazbu, případně náměty na řešené právní otázky. Máte-li zájem o navázání spolupráce, zkontaktujte mě.